Verzekering

 Verzekering wat bij ongeval


Je kan het ongevalsaangifteformulier zelf ook afdrukken. Maak gebruik van deze link:

"ongevalsaangifteformulier" of  "déclaration d'accident".

Adres: ARENA  tweekerkenstraat 14 100 Brussel 02/5120304

Email: arena@arena-nv.be

Adres: penningmeester: Rosita Van Der Stee Boterlaarbaan 280 2100 Deurne 03 232 70 12

Email: willy.vanimmerseel@skynet.be


Wandelsport Vlaanderen vzw heeft een uitgebreide sportverzekering (lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid).

Een "ongeval" is een plotse gebeurtenis, waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer en die een lichamelijk letsel of de dood veroorzaakt

Voor deze sportverzekering wordt dit uitgebreid met hartfalen. Het zich plots manifesteren van een beroerte, een acuut hartfalen, hartritmestoornissen of een hartinfarct wordt gelijkgesteld met een lichamelijk ongeval.


Wie en wanneer is iemand verzekerd:

Alle leden van een wandelclub die lid zijn van de federatie Wandelsport Vlaanderen, vzw  zijn verzekert wanneer ze de wandelsport beoefenen tijdens een sportactiviteit en een niet-sportactiviteit, in federaal- of clubverband en bij private beoefening (24/24 uur) zowel in binnen-als buitenland. Weg van en naar de activiteiten inbegrepen.

Alle Niet-leden tijdens een deelname aan sport promotionele acties die de federatie of haar clubs organiseren.


Wat te doen bij een ongeval?

1) Ongeval tijdens de verplaatsing van of naar de wandeltocht:


• Het ongeval dient vastgesteld te worden door de politie. Dit is van belang om plaats en tijdstip van het ongeval te bepalen.

• De namen en volledige adressen van eventuele getuigen noteren en opgeven.

• Formulier Wandelsport Vlaanderen (aangifteformulier lichamelijke ongevallen) volledig invullen door uzelf en   de behandelende geneesheer.

• De ingevulde en ondertekende aangifte zo snel mogelijk doorgeven aan de penningmeester. Hij zal het verzenden naar het secretariaat van de Vlaamse Wandelfederatie.

• Alle mogelijke gegevens en inlichtingen omtrent het ongeval zo snel mogelijk doorgeven aan de penningmeester.


2) Ongeval tijdens een wandeltocht:


a) bij een  club aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen (WSVL)


• De organiserende club onmiddellijk op de hoogte brengen van het ongeval.

Formulier WSVL (Aangifteformulier lichamelijke ongevallen) volledig invullen door uzelf en de behandelende geneesheer.

Het is van het grootste belang hiervoor steeds het formulier van onze eigen federatie te gebruiken.

Elk nieuw lid krijgt zulk een formulier bij inschrijving.


b) bij een club van een andere federatie


• Het ongeval door de organiserende club laten vaststellen.

• Uw eigen ongeval aangifte WSVL dient ingevuld te worden door slachtoffer en geneesheer.

• Een ondertekend bewijs van melding vragen aan de organiserende club.

• Alle gegevens zo snel mogelijk via uw penningmeester aan het Secretariaat van WSVL overmaken.


c) bij een activiteit in opdracht van de club


• Zo snel mogelijk uw eigen clubbestuur (opdrachtgever) verwittigen en alle gegevens met eventuele getuigen doorgeven.

• Uw eigen clubbestuur moet de ongeval aangifte, die volledig moet ingevuld en ondertekend zijn door zowel het slachtoffer als geneesheer, verzenden naar het secretariaat WSVL.

Het is veilig om steeds een ongeval aangifte bij de hand te hebben als je op wandel bent.


Wat moet je doen nadat de ongeval aangifte bij WSVL ingediend is?


Bewaar uiteraard alle doktersbriefjes. Eenmaal genezen verklaard, ga je hiermee naar het ziekenfonds. De kwitantie die je daar krijgt, stuur je samen met al het bewijsmateriaal van de medische kosten naar de verzekering of je brengt het binnen bij de penningmeester.

Wat niet door het ziekenfonds is terugbetaald, zal dan door de verzekering uitgekeerd worden.

Het is wel van belang dat je het origineel van de kwitantie opstuurt. Maak dan voor jezelf best een kopie.

Niet alleen lichamelijk letsel wordt door de verzekering terugbetaald; ook in materiële schade wordt eventueel gedeeltelijk tussengekomen.

Belangrijk om weten is echter wel dat je ook in dit geval eerst langs de huisdokter moet, ook al ben je niet gewond geraakt.

Werking WSVL: Op het secretariaat wordt het dossier geïnventariseerd en doorgestuurd naar ARENA.

Nadien ontvang je van ARENA een ontvangstmelding met alle nodige informatie en je dossiernummer.


Adres: WSVL:

Wandelsport Vlaanderen vzw

Industrielaan 11 bus 3

9990 Maldegem


Alle bijkomende onkostennota's kan je rechtstreeks aan ARENA overmaken, zodat de

verzekeringsmaatschappij tot vergoeding kan overgaan.