Verzekering

Verzekering


Wandelsport Vlaanderen vzw heeft een uitgebreide sportverzekering (lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid). 

Vanaf 01/01/2022 gaat Wandelsport Vlaanderen in zee met een nieuwe verzekeraar.  Er werd gekozen voor Ethias via makelaar Callant NV
Alle noodzakelijke formulieren komen op het clubportaal vanaf 20/12/2021.

 


WAT WIJZIGT ER IN ONZE SPORTVERZEKERING?

 • De verzekerde waarborgen Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid blijven in grote lijnen dezelfde als bij Arena NV. Enkel bij brilschade wijzigt er iets.  Brilschade wordt vanaf 01/01/2022 enkel verzekerd indien er tevens lichamelijk letsel is.  Hou hier alvast rekening mee en informeer jullie leden hieromtrent.  Brilschade wordt enkel vergoed bij leden; niet bij niet-leden.
 • De aangifte moet digitaal gebeuren, enkel het medisch attest wordt nog op papier ingevuld door de arts.
 • Er is een apart formulier voor ongevallen leden en ongevallen niet-leden.
 • Het formulier voor lichamelijke ongevallen (LO) en het formulier voor burgerlijke aansprakelijkheid (BA) zijn hetzelfde. (vroeger waren dit 2 soorten formulieren)
 • De werkwijze bij aangifte van ongeval op een georganiseerde wandeling is anders; zie hieronder.

 


Tijdens welke activiteiten is men verzekerd?

 • Leden zijn verzekerd als ze individueel gaan wandelen.  Bij de georganiseerde wandeltocht zijn ze ook verzekerd op weg naar en van de wandeltocht.  Tijdens die georganiseerde wandeltocht zijn ze enkel verzekerd mits ze in het bezit zijn van een geldig inschrijfbewijs. Onze verzekering geldt ook voor leden die deelnemen aan een nevenactiviteit zoals een occasionele fietstocht, een bbq, een ledenfeest,… met uitzondering van een hoog-risico sport.
 • Onze verzekering geldt ook voor een wandelongeval op reis, zowel in binnen- als buitenland.
 • Niet-leden die deelnemen aan een erkende wandeltocht georganiseerd door een Wandelsport Vlaanderen-club of georganiseerd door de federatie zelf, zijn alleen tijdens de wandeling verzekerd.

 


Wat te doen bij een ongeval?

Vanaf 01/01/2022 dient een ongevalsaangifte DIGITAAL te gebeuren. 

Er zijn dus geen papieren versies van de ongevalsaangifte meer.


Zie hierna, in het kort de meest noodzakelijk uit te voeren punten (dit geldt vooral bij wandelingen georganiseerd door een club, aangesloten bij “Wandelsport Vlaanderen”).

 • Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.
 • De organiserende club levert je een medisch attest af dat je laat invullen door de dokter.
 • Als lid: vraagt u een digitale ongevalsaangifte aan uw eigen club.

U ontvangt dit via mail want er wordt met een dynamische PDF gewerkt.  Dit is een PDF-document waar de velden kunnen worden ingevuld via de pc.  U vult die velden zelf in en stuurt het document door via de knop ‘verzenden’ (knop staat onderaan het formulier).  Indien je de verplichte velden niet allemaal ingevuld hebt (staan in het rood gemarkeerd), dan krijg je een foutmelding en kan je het formulier niet doorsturen.

!! Nog een tip: zorg dat het formulier geopend is in Acrobat Reader en niet via Edge of andere, want dan lukt het invullen niet. 

Bij die mail voegt men ook het ingescande medisch attest. (foto van attest toevoegen kan ook).

 • Deze documenten komen op het secretariaat van WSVL terecht waarop wij die controleren. U krijgt een mail met dossiernummer en instructies voor de verdere afhandeling van het dossier.
 • Vanaf 1/1/2021 moeten onkostennota’s ook digitaal doorgestuurd worden.


Wanneer het ongeval gebeurt op het parkoers en u wordt naar het ziekenhuis gebracht dan is er niet altijd tijd om aan de organiserende club een medisch attest te vragen.  In dergelijke gevallen meldt men in het ziekenhuis dat dit om een sportongeval gaat.  Op de spoeddienst zal een medisch attest worden geschreven wat later kan toegevoegd worden aan het ongevallenformulier.

 

Na het lezen van deze richtlijnen nog vragen of hulp nodig, aarzel dan niet om iemand van het bestuur te contacteren.

 

Maar hopelijk is deze informatie voor U overbodig en kan U genieten van vele jaren sportplezier zonder ongevallen.