Uilentocht81219

Uilentocht zondag 08/12/2019


Beste uiltjes,
Op zondag, 8 december is het weer zover. Onze uilentocht met als startplaats de Parochiezaal, Venusstraat 10 in Oelegem. De mogelijke afstanden zijn 5-10-15-18-21-23-27km.


De kleinste afstand heeft geen rustpost. Zij komen langs de Molen van Oelegem. Deze molen wordt ook wel Stenen Molen genoemd om deze te kunnen onderscheiden van de houten standerdmolen die zich buiten het dorp bevond tot 1940 toen die molen afbrandde.


Naargelang de gekozen afstand komt men ook langs:

  • De Antitankgracht, deze gracht vormt een langgerekt element van het Vlaamse Waternetwerk doorheen het zogenaamde bebouwd perifeer landschap en is daardoor een natuurverbindingsgebied voor een aantal grote en kleinere
    natuurgebieden en boscomplexen waaronder het Provinciaal Domein Vrieselhof in Oelegem – een kasteeldomein met bossen en graslanden – en het Fort van Oelegem, een belangrijk vleermuizenreservaat.


  • Het Kasteeldomein in de vallei van de Tappelbeek, dit is gelegen op grondgebied Massenhoven (Zandhoven) en Oelegem (Ranst) in de Centrale Kempen. De Tappelbeekvallei behoort tot de mooiste beekvalleien van de Kempen en heeft dankzij de aanwezigheid van verschillende vegetatietypen en de twee relatief gaaf bewaarde kasteelparken een belangrijke esthetische waarde. Men treft hier nog verschillende typen beekbegeleidende bossen aan, die in stand worden gehouden door regelmatige overstromingen van de Tappelbeek. Doordat bepaalde delen van de vallei moeilijk te bereiken zijn, bleven ze tot op vandaag ongeschonden en vindt men er bijgevolg nog een rijke flora. De afwisselende vegetatietypes vormen een pleisterplaats voor verschillende diersoorten, waarbij vooral de avifauna goed vertegenwoordigd is. Het belangrijkste ruimtelijk structurerend element  in dit landschap is de Tappelbeek die midden door het gebied loopt en op deze manier de natuurlijke grens vormt tussen Oelegem en Massenhoven. Het noordelijke gedeelte, alsook de zuidelijke rand worden gedomineerd door bos en geven een sterk gesloten indruk die het centrale meer open gedeelte als het ware omarmt.


  • Het Fort van Oelegem, dit fort is in privébezit en wordt beheerd door de werkgroep van Natuur 2000. Het fort doet dienst als overwinteringsreservaat voor vleermuizen.


  • Het Vrieselhof, in de vallei van het Groot Schijn, waar Antwerpen eindigt en de Kempen beginnen, ligt het indrukwekkend rustig kasteeldomein Vrieselhof. De stilte is er bijna tastbaar. Door de verscheidenheid aan biotopen, krijgt het ieder seizoen een andere aanblik.
De rustposten bevinden zich in Massenhoven en Oelegem (startzaal).
Een zeer gevarieerde omloop, die menig wandelaar zal bekoren.


In de stemmige startzaal wordt de wandelaar verwend met spek en eieren, heerlijke Glühwein, verse soep, broodjes, taart…tegen zeer democratische prijzen. Ook op de rustpost in Massenhoven worden deze democratische prijzen gehandhaafd (spek en eieren enkel in de startzaal te verkrijgen).


Uw RanstuilenbestuurOverzicht van de afstanden en rustposten op 8/12/2019
Ranstuilen,
wij verwachten jullie allemaal
op 08 december 2019 in Oelegem
en wensen jullie alvast
veel wandel- en/of werkgenot toe!!