Secretaris


Woordje van twee oud-gedienden...


Hey Ranstuilen,
40 jaar geleden waren we, Felix en Irène, lid bij de Beekakkers van Beerse, maar vermits in het Ranstse geen wandelclub was, stimuleerde een medelid van de Beekakkers ons om een club op te starten in Ranst … en zo werden de eerste Ranstuilen geboren. Van in het begin waren we zowel actief als passief met de wandelsport bezig. Zowel voor als achter de schermen. Ik was een manusje van alles: parcours, materialen voor de tochten maken, contacten leggen, busreizen uitstippelen … Irène wandelde al wel mee, maar dan de kleinere afstanden met de kinderen en later met de kleinkinderen. Hoe groter de kinderen werden, hoe meer verantwoordelijkheid Irène ook op zich nam. Dus een gezinnetje samen uit, samen thuis. Van keukenverantwoordelijke tot reisleidster, niks is haar teveel.
Momenteel staat het wandelen op een lager pitje door gezondheidsredenen. Maar de club ligt ons nog altijd nauw aan het hart. Wij kennen praktisch alle leden bij naam. We zijn de enige bestuursleden die nog werken zonder pc, maar als je aan ons Irène iets vraagt, dan is het antwoord er vaak sneller dan dat de computer is opgestart.
Hopelijk kunnen we nog lange tijd tussen de Ranstuilen vertoeven en komen we elkaar ergens op de wandelwegen nog terug tegen. Maar zeker en vast zie je ons op onze Ranstuilenorganisaties!!


Groetjes,
Felix en Irène