super3


Voor dit kwartaal hebben we twee superaanbiedingen in petto.
De eerste superaanbieding is al op zondag 05 januari 2020.

Dan trekken we naar Kwaadmechelen. WSV Blijf Jong Genebos
organiseert die dag ‘n 43e wintertocht. Starten doen ze hier vanuit

het Ontmoetingscentrum Sint-Jan gelegen aan de Genebosstraat

te Kwaadmechelen.
Afstanden zijn 4, 7, 12, 15 en 20km;

vertrekken kan tussen 07u00 en 15u00.


Kwaadmechelen is een dorp in de provincie Limburg
en de meest westelijke deelgemeente van de
gemeente Ham. Het was een zelfstandige gemeente tot het bij de fusie van 1977 samen met Oostham de
nieuwe fusiegemeente Ham ging vormen. Bodemkundig en volkskundig behoort Kwaadmechelen tot de
Zuiderkempen.


Naast het centrum telt de deelgemeente nog twee dorpen: tussen het kanaal en de autosnelweg ligt Genebos
en aan de westzijde van de autosnelweg ligt Genendijk. Beide dorpen hebben een eigen kerk gehad, maar die
van Genebos werd in 2008 onttrokken aan de eredienst.
Kwaadmechelen werd voor het eerst vermeld in 1179, en wel als Quaedmechelen. Dit is een samenstelling van
quaed (klein), maghin (groot), en lo (moerasbos). Dus een kleine nederzetting in een groot, moerassig
broekbos.


Het dialect van Kwaadmechelen rekent men tot de
Zuiderkempense dialecten. Kwaadmechelen vormt samen met
Tessenderlo, Leopoldsburg, Kerkhoven en Lommel een
uitzondering wat dialect betreft binnen Limburg. De dialecten van
deze plaatsen zijn Brabantse dialecten. Een belangrijke isoglosse
(grenslijn van een taalkenmerk) loopt tussen Kwaadmechelen en
Oostham door en deelt de huidige fusiegemeente Ham (waartoe
beiden behoren) in twee. Het gaat om de Uerdingerlijn waar
Kwaadmechelen ten westen van ligt, aan de Brabantse kant met
de (Brabantse) dialectvormen “ik-mae/mè-èjef-aeve…”. Oostham
ligt ten oosten van de Uerdingerlijn met de (Limburgse)
dialectvorm “ich-mich-oech-oere…”(de Limburgse vormen zijn
tegenwoordig wel sterk bedreigd in hun voortbestaan).


Reeds in de Romeinse tijd was de streek waar Kwaadmechelen ligt bewoond. Er werden resten van een
Romeinse begraafplaats en een ijzergieterij gevonden. In de feodale tijd behoorde Kwaadmechelen bestuurlijk
tot het Land van Ham, een heerlijkheid waarvan de zetel in Oostham te vinden was. De parochie van
Kwaadmechelen maakte zich vermoedelijk in de 16e eeuw los van die van Beverlo.


Aangezien Kwaadmechelen zich in het grensgebied van het Hertogdom Brabant en het Graafschap Loon
bevond had het, vooral in de 17e eeuw, veel te lijden van rondtrekkende troepen. Daarom werden er drie
schansen opgeworpen die de bevolking althans enige bescherming boden. Ook de pastorie en een aantal
hoeven werden versterkt en omgracht.
Begin 19e eeuw werd Kwaadmechelen een zelfstandige gemeente. Dit duurde tot 1977.
Voor Kwaadmechelen was de aanleg van het Kanaal Dessel-Kwaadmechelen in 1858, en die van het
Albertkanaal (geopend in 1946) van groot belang. Chemische industrie kwam er in 1892, het huidige
Tessenderlo Chemie.


Nabij Kwaadmechelen vonden van 11 mei – 14 mei 1940 gevechten plaats om het Albertkanaal, dat tot een
verdedigingslinie was omgebouwd maar wat de Duitse bezetter moest oversteken om naar het westen op te
rukken. Hierbij is veel schade in het dorp aangericht. De bevrijding -door de Britten- vond plaats van 6 tot 8
mei 1944.
Het grondgebied wordt tegenwoordig doorkruist door het kanaal Dessel-Kwaadmechelen en het Albertkanaal
die er samenvloeien. Ook de autosnelweg A13/E313 loopt door de deelgemeente en heeft er een aansluiting

op de N141, de weg van Heppen naar Laakdal die door het centrum van Kwaadmechelen passeert. Door deze gunstige ligging is Kwaadmechelen uitgegroeid tot een woonforensendorp.
Bezienswaardigheden:

 • De Sint-Lambertuskerk uit 1840 met een kerktoren in Kempense gotiek uit
  1615. De kerk werd volledig vernield in 1940 tijdens de Duitse inval en
  werd herbouwd tussen 1953 en 1956, waarbij de grondvesten van een
  oude romaanse kerk werden ontdekt. De toren kreeg in 1938 de status van
  beschermd monument.
 • De neoclassicistische Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopnemingskerk van
  Genendijk die eveneens dateert van 1840. Het orgel werd in 2004
  beschermd als monument.

Natuur en landschap:
Het grondgebied van Kwaadmechelen kent een aantal natuurgebieden, waarvan De Rammelaars, een moerassige beekvallei, het meest bekend is.Verder ligt in het zuiden, nabij Genendijk, de Kepkensberg, een getuigenheuvel
van 43 m hoog. De zuidgrens van het grondgebied, de grens met Tessenderlo, wordt gevormd door de Grote Beek.


Van de organiserende club bekwamen volgende info:
Op zondag 5 januari 2020 richt wandelclub WSV Blijf Jong Genebos vzw voor de 43ste maal haar Wintertocht
in. De start is in zaal Sint Jan, Genebosstraat in Genebos, een deelgemeente van Ham. Starten kan vanaf 7h
tot 15h.
De rustzaal is in zaal De Zille, gelegen in het centrum van Kwaadmechelen. Zoals aangegeven in onderstaande tabel zijn er verschillende afstanden voorzien. Er is gezorgd voor een bosrijke wandeling, met toch veel afwisseling zodat iedere wandelaar er zijn gading in kan vinden.Het traject van 4km is bedoeld voor de rolstoelgebruikers, en gaat over geasfalteerde wegen rond Genebos, de thuishaven van Blijf Jong.
Wie voor de 7km kiest, gaat via de blauwe brug over het Albertkanaal, met aan uw rechterkant een zicht op Tessenderlo Chemie (afdeling Genebos) en aan uw linkerkant een zicht op de splitsing van het Albertkanaal en het kanaal Kwaadmechelen – Dessel. Nadien stap je door een vrij heuvelachtig bos om dan via de sportterreinen aan te komen
in de Zille. Op de terugweg loop je dwars door een woonzone van Kwaadmechelen tot aan het Albertkanaal, dan weer de blauw brug over om via een klein ommetje terug in Sint Jan te komen.


De lus van 4km, die bij de 11km en de 19km hoort, loopt door de bossen van Kwaadmechelen en Oostham. Halfweg buigt ge terug juist voor de bebouwde kom van Oostham en een beetje verder passeert ge een oud kapelletje, gewijd aan ……..? om daarna terug op het traject van de 7km te komen.


De lus van 8km, die bij de 15km en de 19km hoort, gaat via het centrum van Kwaadmechelen door een zeer afwisselend gebied van weiden, landerijen en bossen van de gehuchten Genebeemden, Gerhoeven en Slagveld, om na het oversteken van de drukke weg Kwaadmechelen – Oostham, terug via de bossen van Ham in de Zille te belanden.
Bij alle afstanden, behalve de 4km rolstoel, passeer je heel wat bos, vooral de lus van 4km maar ook die van 8km.