lidmaatsch2020

Lidmaatschap 2020 ...


Inderdaad, het is weerom zover! Als dit artikel in het clubblad verschijnt, wil dat zeggen dat het jaar bijna verstreken is en dat uw lidmaatschap dient hernieuwd te worden – tenminste indien je ook in 2020 lid wenst te blijven van onze
wandelvereniging. Met spijt in ons hart moeten ook voor het komende jaar weer het lidgeld verhogen (door een verhoging van de bijdrage lidgeld die de wandelfederatie nog maar eens doorvoert).


HOEVEEL gaat het je dan nu kosten?


17,00 euro voor 1lid + 14,00 euro voor elk volgend lid uit hetzelfde gezin


WANNEER ons lidmaatschap hernieuwen?
Hernieuwingen van het lidmaatschap worden tot en met onze Uilentocht op 08 december 2019 aanvaard zonder meerprijs.


Hernieuw je je lidmaatschap na deze datum dan zijn wij genoodzaakt om administratiekosten aan te rekenen. Deze bedragen 5 euro per lid.


HOE hernieuwen we ons lidmaatschap?
ENKEL EN ALLEEN op volgende wijze (!): Achter in het clubblad is een inschrijvingsformulier toegevoegd. Dit dient volledig ingevuld te worden en samen met het verschuldigde bedrag overhandig je dit aan één van de  bestuursleden.


OFWEL


Zend je het ingevulde formulier naar onze penningmeester Rosita Van der Stee, Boterlaarbaan 280, 2100 Deurne

en betaalt het overeenstemmende bedrag per overschrijving op het rekeningnummer: BE30 0010 9881 7111 van
WSV De Ranstuilen met vermelding: Lidgeld 2020 + aantal personen.


OPGELET: Tijdig hernieuwen is belangrijk want je huidige lidkaart is slechts geldig tot en met 31/12/2019!!


Het is voor het bestuur hééééél belangrijk het inschrijvingsformulier volledig ingevuld terug te krijgen,
dit om de administratie te vereenvoudigen en mogelijke fouten (in naam, adres, geboortedatum …) op
de lidkaart te vermijden.